Polityka prywatności Polityka prywatności

13 , 2017

1. PLIKI COOKIES

 

1. Klienci korzystający ze Sklepu posiadają swój unikalny adres IP, który zostaje odnotowany w naszej bazie danych. Klienci Sklepu zachowują pełną anonimowość, wyjątkiem jest sytuacja w której użytkownik sam zdecyduję o ujawnieniu swoich personaliów. Baza danych prowadzona jest wyłącznie w celach statystycznych, a adresy IP użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim.
2. W wyjątkowych okolicznościach zastrzegamy sobie prawo do przekazania organom ściągania adresu IP Klienta, który dopuścił się działań zakazanych związanych z kradzieżą bądź niszczeniem danych zawartych w serwisie oraz wszystkich celowych działań mogących negatywnie wpłynąć na jego funkcjonowanie.
3.Przeglądarki internetowe Klientów, a w szczególności te, które wymagają uwierzytelnienia do prawidłowego funkcjonowania serwisu potrzebują korzystać z plików cookies.
4. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w komputerze lub urządzeniu mobilnym. Dla uproszczenia terminologii pliki cookie stanowią pojęcie ogólne do określania plików cookies, flash cookies, sygnałów nawigacyjnych i skryptów java. Nie zajmują dużo miejsca i po terminie ważności są automatycznie usuwane. Niektóre pliki cookie wygasają po zakończeniu sesji internetowej, natomiast inne są zapisywane na czas ograniczony.

W ramach Sklepu mogą być stosowane trzy zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies), „stałe” (persistent cookies) oraz cookies podmiotów zewnętrznych.

5. Pliki cookies dają możliwość personalizować ofertę Sklepu na potrzeby poszczególnych Klientów. Działania te są możliwe dzięki gromadzeniu statystyk na temat odbytych sesji w Sklepie przez Klientów.
6. Gromadzone w serwisie dane statystyczne są anonimowe i nie pozwalają na zidentyfikowanie konkretnej osoby fizycznej.
7. Sklep zastrzega sobie prawo do korzystania z narzędzi oferowanych na rynku, które pozwalają optymalizować działania w obrębie: utrzymania sesji, personalizacji oferty jak i tworzenia statystyk odwiedzin. Używane w tym celu pliki cookies nie zawierają danych osobowych Klientów oraz danych, które mogłyby umożliwić ich identyfikację. Korzystając z podanych danych kontaktowych (w tym zwykłą pocztą, e-mailem, SMS-em, telefonicznie lub w dowolnej formie elektronicznej) i po uzyskaniu zgody Klienta, możemy się z nim skontaktować w celach marketingowych, reklamowych i badania opinii.
8. Klienci mają możliwość zarządzania swoimi plikami cookies poprzez konfigurację przeglądarki internetowej, a wszelkie potrzebne do tego informacje znajdują się w menu pomocy przeglądarki.
9. Wszelkie konfiguracje mające na celu usunięcie plików cookies bądź ograniczenie ich dostępu może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.

 

2. PRZETWARZANIE DANYCH

 

1. Pełna odpowiedzialność za przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych ponosi firma

CleanSole Sp. z o.o. spk.

Łódź 90-224 Łódź, Rewolucji 82 lok.41

 

będąca jednocześnie Administratorem danych osobowych.

2. Dane osobowe zawarte w formularzach przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klienta zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zmianami).
3. Powierzone dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer nip są wykorzystywane w celu: realizacji zamówienia oraz otrzymywania informacji o charakterze marketingowym (jedynie po wyrażeniu zgody przez Klienta).
4. Jako Administrator bazy danych osobowych, nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta. Każdemu Klientowi, który powierzył nam swoje dane osobowe zapewniamy dostęp do ich treści w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.