CleanSept 1 L

| Ocena

Opis produktu:

HANDsept - Płyn oczyszczający do Powierzchni na bazie alkoholu bez konieczności zmywania wodą. Do powszechnego stosowania. Przed użyciem należy zapoznać się z informacją na etykiecie. Celem zwiększenia skuteczności działania nasz produkt został oparty m.in. o mieszaninę dwóch alkoholi o stężeniu ponad 70% każdy z nich. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej lub podrażnienia należy zaprzestać stosowania produktu i udać się do lekarza. Produkt zawiera kompozycję zapachową uzyskaną z naturalnych olejków eterycznych, aby po jego zastosowaniu na dłoniach pozostawał przyjemny, odświeżający zapach. Produktu nie należy stosować na otwarte rany lub na podrażniony naskórek. Produkt należy chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. Należy unikać wdychania mgły/par /rozpylonej cieczy. W przypadku dostania się do oczu należy szybko lecz ostrożnie przepłukać oczy wodą przez kilka minut, wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i nadal płukać, następnie należy skontaktować się z lekarzem. W przypadku połknięcia produktu należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem i pokazać mu skład produktu.

Cena 13,99 PLN

Dostępność: w magazynie

Wybierz Ilość

sztuk produktu